หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ลงพื้นที่สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานช่วยเหลือ และคุ้มครองนักเรียน และความปลอดภัยในสถานศึกษาในทุกมิติ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
โดย : admin
อ่าน : 57
พุธ ที่ 22 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
พิมพ์ 

🔹วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 
🌈ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1
มอบหมาย ดร.หฤทัย บุญประดับ รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 
พร้อมด้วยดร.ศรณี คุปติปัทมกุล ผอ.รร.ชุมชนวัดไทรม้า
นางจารุ ฐิติสุริยารักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางศศิวิมล ปริญญาธนกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ 
และนางสาวฤพินทร โลหณุต นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ 
🔹ลงพื้นที่สร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการดำเนินงานช่วยเหลือ
และคุ้มครองนักเรียน และความปลอดภัยในสถานศึกษาในทุกมิติ 
🔹ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ