หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : การประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)
โดย : admin
อ่าน : 48
ศุกร์์ ที่ 17 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
พิมพ์ 

🔹วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565
🌈ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1
มอบหมาย ดร.หฤทัย บุญประดับ รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1 เป็นประธานกรรมการประเมินฯ
พร้อมด้วย นางวาสนา นควรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
ดร.ศรณี คุปติปัทมกุล ผอ.รร.ชุมชนวัดไทรม้า
นางศศิวิมล ปริญญาธนกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวฤพินทร โลหณุต นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ
และนางสาวกุลชลี ปั้นโต เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
🔹ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษา
เพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2565
🌈โดยมี นางสาวเดือนฉาย ชุติดำรง ผอ.โรงเรียน
พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครูเข้ารับการประเมิน
🔹ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถ์ดอนพรหม)