หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : การประเมินและคัดเลือกสถนศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแล ช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2565 โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ)
โดย : admin
อ่าน : 37
พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
พิมพ์ 

🔹วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565
🌈ดร.ศุภสิน ภูศรีโสม ผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1
มอบหมาย ดร.หฤทัย บุญประดับ รองผอ.สพป.นนทบุรี เขต 1
เป็นประธานกรรมการประเมินฯ
พร้อมด้วย นางวาสนา นควรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษา
ดร.ศรณี คุปติปัทมกุล ผอ.รร.ชุมชนวัดไทรม้า
นางจารุ ฐิติสุริยารักษ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
นางศศิวิมล ปริญญาธนกุล นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
นางสาวฤพินทร โลหณุต นักจิตวิทยาโรงเรียนฯ และนางสาวกุลชลี ปั้นโต เจ้าหน้าที่ลูกเสือ
🔹ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินและคัดเลือกสถนศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแล
ช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2565
🌈โดยมี ว่าที่ร้อยตรีประเชิญ รอดบ้านเกาะ ผอ.โรงเรียน
พร้อมด้วยฝ่ายบริหารและคณะครูเข้ารับการประเมิน
🔹ณ โรงเรียนวัดแจ้งศิริสัมพันธ์ (สโมสรสากลอุทิศ)