หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ ร่วมประชุมครูฝ่ายเทคโนโลยี ในการวางแผนการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน
โดย : admin
อ่าน : 48
อังคาร ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

🔹เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
🌈นางศิริลักษณ์ ศรีวีระนุรัตน์ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนประชาอุปถัมภ์
🔹ร่วมประชุมครูฝ่ายเทคโนโลยี ในการวางแผนการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่าง ๆ ของทางโรงเรียน ให้เป็นปัจจุบันและทันเวลาตามสถานการณ์
🔹ณ ห้องประชุมโรงเรียนประชาอุปถัมภ์