หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : Google Translate รองรับการแปลภาษาเพิ่มขึ้นอีก 24 ภาษา รวมถึงสันสกฤต
โดย : admin
อ่าน : 88
อังคาร ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565
พิมพ์ 

Google ได้อัปเดตความคืบหน้าของการพัฒนาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ล่าสุดของตนภายงานประชุมนักพัฒนา Google I/O

ทั้งนี้ Google ได้ประกาศว่า Google Translate จะรองรับการแปลภาษามากขึ้นอีก 24 ภาษา ซึ่งจะทำให้ Google Translate
สามารถแปลภาษาได้แล้วทั้งสิ้น 133 ภาษาทั่วโลก

การเพิ่มเติมล่าสุดนี้ เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่เรียกว่า Zero-Shot Machine Translation ซึ่งเป็นการนำโมเดล AI มาใช้ในการแปลภาษา
ได้อย่างรวดเร็ว โดยโมเดลนี้สามารถเรียนรู้ภาษาอื่นได้โดยไม่ต้องเห็นตัวอย่างการแปลภาษานั้น ๆ มาก่อนได้

แม้ว่าจะฟังดูน่าประทับใจ แต่ในทางตรงกันข้ามกันก็หมายความว่า ระดับความแม่นยำในการแปลภาษาจะลดลงไปบ้าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ Google
จะปรับปรุงแก้ไขต่อไปในอาคต
อ้างอิง https://www.beartai.com/news/itnews/1045149