หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ : ประชาสัมพันธ์โครงการการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา (DL-Edutech Thailand)
โดย : yupa
อ่าน : 687
อังคาร ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
พิมพ์ 

ประชาสัมพันธ์โครงการการศึกษาทางไกลเพื่อพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ในสถานศึกษา (DL-Edutech  Thailand)

รายละเอิยดตามเอกสารแนบ 
ดาวน์โหลด คลิก