admin [15:55:09]
avatar

ดี

- [11:39:18]
avatar

โทรสอบถามข้อมูล เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ให้ข้อมูลใช้คำพูดแย่มากคะ ควรปรับปรุงมากเลยนะคะ ระบบราชการจะพัฒนาขึ้นมาก ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงจุดๆนี้ 😡😡😡🤬